Երանի բոլոր նրանց, ովքեր հույսը դրել են Տիրոջ վրա
Սիրող և ողորմած Աստված, օգնիր մեր ընտանիքին, որպեսզի զորանանք հավատքով ու հավատարմությամբ:
Օգնիր, որ Քո բարությունից սովորելով, օգնենք ու կարեկից լինենք դիմացինին:
Օգնիր, որ մեր ընտանիքում գիտակից խոնարհությամբ Քո փառքն ու մեծությունը պատմվի:
Օգնիր, որ մեր ընտանիքում հեզությամբ ապրենք՝ միշտ Քեզ փառք տալով:
Օգնիր, որ մեր ընտանիքում յուրաքանչյուր անդամի ու հարազատի նկատմամբ համբերությամբ լցվենք:
Իսկ ամեն բանից առաջ օժտիր մեզ Քո սիրով, որպեսզի այդ սիրով ապրենք ու պտղաբեր լինենք՝ փառք տալով Հորը, Որդուն և Ս. Հոգուն. ամեն:(Նկարը՝ Սևադա Գրիգորյանի)


Ինչ որ անում եք, արե’ք առանց տրտունջի և առարկության, որպեսզի լինեք անմեղադրելի և անարատ, Աստծու իսկակա’ն որդիներ, որոնք անբիծ վարքով ապրում են ապականված և այլասերված մի հասարակության մեջ: Նրանց մեջ եղեք աստղերի նման, որ փայլում են երկնակամարում, կյանքի պատգամը ամուր պահելով, ինչ որ իմ պարծանքը պիտի լինի Քրիստոսի դատաստանի օրը, որ ես իզուր չեմ վազել և իզուր չեմ աշխատել:

(Փիլիպպեցիներին 2:14-16) Տէր, ով Տէր, ինչ հրաշալի է Քո անունը ողջ աշխարհում:
Քո փառքը բարձրացաւ երկնքից վեր: Մանկահասակ և ծծկեր երեխաների բերանից թող օրհնություն ելնի ընդդեմ Քո թշնամիների, Տէր, որպէսզի ոսոխն ու հակառակորդը կործանուեն:(Սաղմոս 8. 2-3) Ոչ միայն մատներով պետք է Խաչի նշանը պատկերել դեմքին, այլև դրան պետք է նախորդի սրտի հակվածությունն ու լի հավատը: Եթե այդպես խաչակնքվես, ապա պիղծ ոգիներից և ոչ մեկը չի կարող մոտենալ քեզ, տեսնելով այն Սուրը, որով նրանք խոցվել են, տեսնելով այն Զենքը որով նրանք մահացու վերք են ստացել:
Խաչը՝ դա երկնայինների ու երկրայինների միացումն ու դժոխքի ավերումն է: Մեծ փութաջանությամբ դրոշմենք Խաչը մեր ճակատին ու սրտին, քանի որ մեր փրկության, ազատության և Տիրոջ հեզության ու հաղթության նշանն է Այն։Սբ. Հովհանն Ոսկեբերան

Caro Dio e Dio misericordioso, aiuta la nostra famiglia a essere rafforzata dalla fede e dalla fedeltà.
Aiutaci a imparare dalla tua bontà, aiuto ed essere compassionevoli l’uno con l’altro.
Aiutaci a far conoscere la nostra gloria e grandezza nella nostra famiglia con umiltà.
Aiutaci a vivere dolcemente nella nostra famiglia dandoti sempre gloria.
Aiutaci ad essere pazienti con ogni membro e parente della nostra famiglia.
Soprattutto, dotaci del tuo amore affinché possiamo vivere e dare frutti con quell’amore, dando gloria al Padre, al Figlio e al Figlio. Lo spirito. Comunque

(Foto di Sevada Grigoryan)

Qualunque cosa tu faccia, fallo senza mormorare e obiettare di essere irreprensibile e irreprensibile, veri figli di Dio che vivono in una società corrotta e corrotta con condotta senza peccato. Siate tra loro come stelle che brillano nel firmamento, mantenendo fermo il messaggio della vita, qualunque sia il mio vanto nel giorno del giudizio di Cristo, che non ho corso invano e non ho lavorato invano.

(Filippesi 2: 14-16) Signore, Signore, quanto è meraviglioso il tuo nome in tutto il mondo!
La tua gloria è sollevata dal cielo. Dalla bocca dei bambini e dei lattanti, le benedizioni provengono dalla bocca dei tuoi nemici, Signore, affinché l’avversario e l’avversario possano perire. Se sei crocifisso in questo modo, nessuno degli spiriti sporchi può avvicinarti, vedendo la Spada con cui sono stati feriti, vedendo l’Arma con la quale hanno ricevuto una ferita mortale.
La croce è l’unione del celeste e terrestre e la distruzione dell’inferno. Con grande zelo dovremmo segnare la Croce sulla fronte e sul cuore, poiché è il segno della nostra salvezza, libertà, della mansuetudine e della vittoria del Signore. John Goldsmith

(Visited 15 times, 1 visits today)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *